Bustrupfonden

Bustrupfonden

Støtte til institutioner for børn og unge eller foreninger og selskaber, der beskæftiger sig med børn og unge. Portionerne tildeles de nævnte institutioner, foreninger eller selskaber til formål, hvortil offentlig støtte ikke kan opnås, eller som tilskud til start af nye institutioner, hvor betingelserne for opnåelse af offentlig støtte er, at visse egne midler i forvejen skal tilvejebringes. Ansøgningsskema skal hentes på hjemmeside i perioden 1. januar-1. marts. Fonden behandler kun ansøgninger fremsendt ansøgningsskema, der modtages på fondens hjemmeside i perioden 1. januar-28. februar.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar