Bygmester I. O. Christensen og Hustru Caroline Christensens Mindelegat

Bygmester I. O. Christensen og Hustru Caroline Christensens Mindelegat

Støtte ved sygdom, til rekreationsophold m.m samt støtte til Søfartsmuseet i Marstal. Uddannelseslegatet kan søges af unge, der er hjemmehørende i Marstal dvs. hvis forældre er bosiddende i Marstal kommune, til videregående uddannelse ved tekniske skoler, seminarier, universiteter, navigationsskoler og lignende. Uddannelseslegatet ansøges 1. marts og 1. august og uddeles 1. april og 1. september. Legater vedrørende sygdom ansøges i november og uddeles i december. Kan kun tildeles personer bosiddende i den tidligere Marstal kommune. Der uddeles årligt ca. 80.000 kr.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar