Bygmester Karl Hedegaard og hustrus legat til støtte for Afholdsforeningerne i Danmark og Norge

Bygmester Karl Hedegaard og hustrus legat til støtte for Afholdsforeningerne i Danmark og Norge

Jvf. fundatsens bestemmelser ydes støtte til følgende formål i prioriteret rækkefølge: A) Ungdom indenfor afholdsbevægelsen til højskoleophold og rejser. B) Unge fra Norden, der søger ophold på Midtjysk Ungdomsskole, Ejstrupholm, Danmark. C) Unge, der er tilknyttet afholdsbevægelsen, og som søger ophold på Midtjysk Ungdomsskole, Ejstrupholm. Ansøgningen udfærdiges på almindelig brevpapir og skal omhandle: 1) Beskrivelse af projektets omfang. 2) Projektets samlede økonomi. 3) Størrelsen på det ansøgte beløb.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar