C. A. Petersens Fond B

C. A. Petersens Fond B

Legatet uddeles til unge handelsmænds uddannelse i udlandet ved videregående uddannelsesinstitutioner. Primært til studieophold på op til 4 ugers varighed. Legatportionerne er på max. kr. 5.000. Der uddeles årligt ca. 50.000 kr. Ansøgningsskema kan rekvireres skriftligt ved indsendelse af frankeret svarkuvert. Ansøgningsskema kan downloades fra hjemmeside.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar