C. A. Petersens Fond

C. A. Petersens Fond

Afd. A: Personer, der har været ansat hos A/S M. E. Grøn & Søn i indkøb og fabrikation eller salgskontoret, og disses enker. Personer, der ved stifterens død var i hans personlige tjeneste. Afd. B: Unge handelsmænds uddannelse i udlandet.
Yderligere oplysninger: Afd. A administreres af Hrs. Jon Palle Buhl, Valkendorfsgade 16, 1151 København K. Fondens Afdeling A kan ikke søges. Afd. B administreres af Handelshøjskolen i
København, Sekretariatet for private legater Til fondens Afdeling B benyttes der
ansøgningsskema.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar