C. C. S. Christiansen og hustru, født Dahlstrøms Legat

C. C. S. Christiansen og hustru, født Dahlstrøms Legat

Legatet kan søges af kandidater (ikke doktorer) af alle fag ved Københavns universitet og kan kun tildeles den enkelte en gang. legatets formål er at hjælpe unge videnskabsmænd til at søge uddannelse ved rejser til udlandet
Yderligere oplysninger: Ansøgningen skal indeholde oplysninger om ansøgerens hidtidige videnskabelige virksomhed samt nøjere redegørelse for studierejsens formål, varighed og dermed forbundne omkostninger og desuden angivelse af, hvornår rejsen agtes tiltrådt.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar