C. L. Davids Fond og Samling

C. L. Davids Fond og Samling

Primært at bevare og forøge de overdragne samlinger samt gøre dem tilgængelige for offentligheden. Studier til fremme af Danmarks forbindelse med nærorientalske lande, herunder u-landsforskning vedrørende disse lande. Institutionens funktionærer efter deres afgang. Kunsthåndværkets udvikling og fremme af forståelsen og interessen for samme.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar