Caïx Legatet

Caïx Legatet

Støtte til en humanistisk studerende eller kandidat fra et dansk universitet. Forudsætningen for at komme i betragtning ved uddelingen af dette legat er, at den pågældende, som bør have et godt kendskab til fransk, ønsker at gennemføre en studierejse til Frankrig af ca. 3 måneders varighed.
Ansøgninger bilagt projektbeskrivelse og budget, stiles til Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond, Caïx Legatet, men fremsendes til Præsidenten for Det Kgl.
Danske Videnskabernes Selskab, H. C. Andersens Boulevard 35, 1553 København V.
Yderligere oplysninger: Legatet opslåes een gang om året, februar/marts måned, i alle førende dagblade.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar