Calkas A/S’ Understøttelsesfond

Calkas A/S´ Understøttelsesfond

Personer der er/har været ansat i Calkas-Koncernen eller disses pårørende. Fonden skal også kunne yde støtte til personer, hvis forbindelse til Calkas-Koncernen har været af mere indirekte natur.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar