Cand. Jur. Viggo Florander og Hustru Elses Legat til fordel for sønderjydske studerende og kandidater

Cand. Jur. Viggo Florander og Hustru Elses Legat til fordel for sønderjydske studerende og kandidater

Legatportioner til dygtige studerende ved de juridiske og historiske universitetsdiscipliner. Der uddeles årligt ca. 75.000 kr.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar