Cand. mag. Karen Iversens Legat

Cand. mag. Karen Iversens Legat

Studielegat.
Yderligere oplysninger: Kandidater eller studenter, det være sig mænd eller kvinder, der enten har taget
eksamen i romanske eller nordiske sprog ved Københavns universitets humanistiske
fakultet, eller studerer sådan sprogvidenskab ved nævnte fakultet, og har vist fremragende evner og flid og derfor må anses for egnede til at støttes til videre uddannelse i ind- og udland. Såfremt ellers kvalificerede ansøgere til legatet kan påberåbe sig og dokumentere slægtskab med en af legatstifterens forældre, afdøde direktør for Københavns Brandforsikring, Charles Alfred Iversen
og hustru Fernanda Müller Iversen, født Ree, vil der blive givet sådanne fortrinsret. Fundatsens bestemmelser fortolkes således, at ansøgerne skal have kvalificeret sig inden for sprogvidenskab i snævrere forstand.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar