Cand. theol. Carl Christian Severin Christiansen og hustru Betty Caroline, født Dahlstrøms Legat

Cand. theol. Carl Christian Severin Christiansen og hustru Betty Caroline, født Dahlstrøms Legat

Hjælp til unge videnskabsmænd, videreuddannelse ved rejser i udlandet.
Yderligere oplysninger: Legatet kan søges af kandidater (ikke doktorer) af alle fag ved Københavns Universitet og kan kun tildeles den enkelte en gang. Legatets formål er at hjælpe unge videnskabsmænd til at søge uddannelse ved rejser til udlandet. Ansøgninger skal indeholde oplysninger om ansøgerens hidtidige videnskabelige virksomhed samt nøjere redegørelse for studierejsens formål, varighed og dermed forbundne omkostninger, og desuden angivelse af, hvornår rejsen agtes tiltrådt.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar