Cappels rejsestipendium

Cappels rejsestipendium

Kandidater, der har bestået den lægevidenskabelige embedseksamen eller farmaceutisk eksamen, vil kunne søge Cappels rejsestipendium til kemiske studier
i udlandet. Hvert 3. år uddeles ca. 12.000 kr. som evt.vil kunne uddeles i flere
portioner. Ved tildelingen af stipendiet tages der særlig hensyn til den pågældendes kundskaber i kemi og til eksamenskarakteren.
Yderligere oplysninger: Uddelingstidspunkt efter opslag.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar