Captain Mouritz Friedenreichs Legat

Captain Mouritz Friedenreichs Legat

A.Hjælp til 6 ugifte piger af slægten. B. Hjælp til fattige syge og sengeliggende i Stege.
Yderligere oplysninger: Fordelingen af legatet til fattige, syge og sengeliggende forestås af sognepræsten i Stege. Ansøgning skal være ledsaget af oplysninger om ansøgerens økonomiske forhold.
Vedr. punkt A kan dette kun søges efter opslag.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar