Carl August og Jenny Andersens Fond

Carl August og Jenny Andersens Fond

Støtte til børneforsorg. Legatet uddeles som hovedregel ikke til enkeltpersoner, men primært til projektorienterede tiltag inden for børneforsorg.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar