Carl Edvard Gazette og hustru Mary Christine Gazettes Fond

Carl Edvard Gazette og hustru Mary Christine Gazettes Fond

Tilgodese personalet i Købmandstandens Oplysningsbureau A/S, dels til støtte for
videreuddannelse af disse, dels til anvendelse for personale, som af uforskyldte
årsager er kommet i nød, herunder bl.a. enker.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar