Carl F. Meyers Jubilæumslegat/Johan E. Meyers Legat

Carl F. Meyers Jubilæumslegat/Johan E. Meyers Legat

Til nuværende eller forhenværende medlemmer af Københavns Læderhandlerforening, eller disses enker eller/og ugifte døtre over 55 år.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar