Carl Flach & A. Knudsens Garverier A/S’s Understøttelsesfond

Carl Flach & A. Knudsens Garverier A/S´s Understøttelsesfond

At yde støtte til direktører og disses enker samt til funktionærer, der har været ansat i mindst 10 år i Carl Flach & A. Knudsens Garverier A/S og som er gået af på grund af alder eller pension.
Yderligere oplysninger: Fonden yder kun støtte til de personer, der er anført i formålsbestemmelsen.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar