Carl Nielsen og Anne Marie Carl-Nielsens Legat

Carl Nielsen og Anne Marie Carl-Nielsens Legat

Hæderspriser, der i lige årstal tildeles en eller flere billedhuggere og i ulige årstal en eller flere musikere. Endvidere støtte til projekter eller lignende, der indebærer udbredelse af kendskabet til de afdøde kunstneres værker. Hæderspriser kan ikke søges.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar