Carl og Albertine Feilbergs Legat

Carl og Albertine Feilbergs Legat

A) Sygeplejersker, der ved med nidkærhed at virke i deres kald har sat deres kræfter til, og derfor trænger til en længere eller kortere understøttelse. B) Til unge mennesker, som efter med hæder at have gennemgået folkeskolen egner sig til at modtage en fyldigere uddannelse, navnlig i faglig retning, og som ikke har midler hertil. C) Til værdige trængende, hvis kår ikke stemmer med deres tidligere livsvilkår. Ansøgere til både A, B og C skal have bopæl i Frederiksberg kommune. Personer, der nedstammer fra legatstifternes forældre, justitsråd Henning Henning Frederik Feilberg og hustru Louise, født Brummer, og sekretær Albert Peter Bartholin Hagen og hustru Ane Sophie Frederikke, f. Nielsen, har fortrinsret uden hensyn til bopæl. Ansøgninger modtages hele året, ansøgninger modtaget senest 15/9 medtages ved uddeling samme år, ansøgninger modtaget efter 15/9 overgår til efterfølgende år. Ansøgere, der ikke har hørt fra bestyrelsen medio december, er ikke kommet i betragtning.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar