Carl og Nicoline Larsens Fond

Carl og Nicoline Larsens Fond

Legatet kan søges af blinde og stærkt svagsynede, der er i en økonomisk vanskelig situation. Endvidere kan legatet yde hjælp til institutioner, organisationer og personer, der virker socialt, humanitært, forskningsmæssigt eller lægeligt inden for blindesagen. I praksis gives kun støtte til blinde og stærkt svagsynede, der er i en økonomisk vanskelig situation, og til forskning, som kan forhindre blindhed. Ansøgningsskemaer kan rekvireres ved skriftlig henvendelse i august måned. Personlig henvendelse kan ikke besvares.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar