Carl Rasmussens Boliglegat

Carl Rasmussens Boliglegat

Til personer som skal være hæderlige og uberygtede, være i økonomisk trang og have været bosiddende eller haft ophold i Kysing. Også til personer, som er født i Kysing og hvis forældre har eller har haft tilknytning til Kysing. Legatet skal anvendes til hjælp til betaling af husleje for lejet bolig, terminsydelse for egen bolig eller vedligeholdelse og modernisering af boligen, eller som hjælp til videreuddannelse for personer, der opfylder ovennævnte betingelser. Der uddeles ca. 25.000 kr.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar