Carl Will og Therese Will født Wisbyes Mindelegat

Carl Will og Therese Will født Wisbyes Mindelegat

Hjælp til enligt stillede kvinder og hjælp til trængende slægtninge.
Yderligere oplysninger: I henhold til fundatsen anvendes midlerne til fordeling blandt enligtstillede kvinder, både ugifte, enker og fraskilte, som ikke længere er i stand til at arbejde, således at de kan forsørge sig selv, og som har ført et hæderligt arbejdsomt og sparsommeligt liv. Fortrinsret til at få legatet har dog trængende
slægtninge af afdelingsdirektør Carl Will og Therese Will, født Wisbye, mandlige
såvel som kvindelige, gifte såvel som ugifte. Blanketter til ansøgning om legatet kan fås ved skriftlig henvendelse til fondens administrator. Frankeret svarkuvert vedlægges. Legatportionernes størrelse og antal er afhængig af dødsfald blandt nuværende (livsvarige) legatmodtagere.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar