Carlsberg og Tuborgs Medarbejderlegat

Carlsberg og Tuborgs Medarbejderlegat

Renter af legatets kapital anvendes til velfærdsformål, fortrinsvis for nuværende og tidligere medarbejdere ved De Forenede Bryggerier A/S. Endvidere ydelse af økonomiske støtte til ovenfor nævnte kreds.
Yderligere oplysninger: Fondens navn er Carlsberg og Tuborgs Medarbejderlegat. Renterne af kapitalen anvendes til velfærdsformål, især opgaver med sigte på at tilvejebringe de bedst
mulige trivselsmæssige forhold for nuværende og tidligere medarbejdere ved Carlsberg A/S og virksomheder knyttet hertil. Opfyldelsen af nævnte formål kan blandt andet ske ved erhvervelse af ferieboliger, som stilles til rådighed for og hvis drift varetages af medarbejderforeninger, samt etablering af idrætsanlæg
og lignende. I det omfang, hvori løsningen af opgaver af den her nævnte art mest
hensigtsmæssigt kan ske ved opførelse eller erhvervelse af fast ejendom vil også
kapitalen eller en del af denne med justitsministeriets samtykke kunne anvendes.
Økonomisk støtte til løsningen af lovbundne opgaver af miljømæssig art falder udenfor legatets formål. Yderligere kan der af renterne ydes økonomisk støtte til personer fra denne ovenfor nævnte kreds i tilfælde, hvor behov herfor af uforskyldte årsager måtte opstå.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar