Carlsbergfondet

Carlsbergfondet

Yder støtte til fremme af grundvidenskabelige formål inden for de humanistiske videnskaber, samfundsvidenskaberne og naturvidenskaberne. Kliniske, tekniske og anvendelsesorienterede projekter falder uden for fondets området. Uddannelse, herunder studierejser, kursusophold o.lign. støttes ikke. Ph.d.-studier vil heller ikke komme i betragning. Ansøgninger skal indsendes på Carlsbergfondets digitale ansøgningssystem. Der er link hertil på Fondets hjemmeside.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar