Carlsbergfondets Legat for Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole

Carlsbergfondets Legat for Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole

Støtte til gennemførelse af grundvidenskabelige undersøgelser, der kan ventes at få betydning for dansk jordbrug og husdyrbrug.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar