Carlsbergs Fond for Studenterrådet ved Københavns Universitet

Carlsbergs Fond for Studenterrådet ved Københavns Universitet

Legatet kan søges som hjælp i eksamenssituationer og til udlandsophold i studieøjemed. Kun til studerende ved Københavns Universitet. Uddeles i portioner à 2.500 kr. Der uddeles årligt ca. 15.000 kr.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar