Carlsen-Langes Legatstiftelse

Carlsen-Langes Legatstiftelse

1) Til lindring af nød og elendighed hos fattige syge, fortrinsvis på ejendommen Gammelkjøgegaard eller omegn. 2) Til støtte for kristendommens udbredelse. Såvel enkeltpersoner som større kredses virksomhed. 3) Til fremme af Forst- og Skovvæsenet i Danmark. 4) Til fremhjælp af nyttigt og dygtigt arbejde i Danmark, navnlig på håndværkets, landbrugets og bygningskunstens områder. 5) Til litterære, historiske øjemed. 6) Til fremme af et fædrelandsk eller almenmenneskeligt øjemed. Til punkt 1 kræves ansøgningsskema samt punkt 6, hvis ansøger er en lokal forening el.lign. Skema udleveres kun mod fremsendelse af frankeret svarkuvert eller personlig henvendelse på stiftelsens adresse. Såfremt ansøgningerne ledsages af anbefalinger og andre bilag, må disse fremsendes i kopi. Ansøgninger fra foreninger må være bilagt et eksemplar af foreningens love, afskrift af sidste års regnskab samt sidste årsberetning, hvis en sådan udgives. Cpr.nr. eller SE nr. SKAL oplyses. Ansøgninger, der anses at falde uden for de i fundatsen anførte formål, besvares ikke. Der ydes IKKE legater til personer til uddannelses- og studieformål. Email ansøgninger besvares ikke.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar