Caspar Peter Bügels Familiestiftelse

Caspar Peter Bügels Familiestiftelse

Fonden yder støtte til ægte efterkommere af Caspar Peter Bügel, som bestyrelsen finder værdige hertil, og således som den efter enhvers trang og fortjeneste finder mest passende, derunder også med hensyn til størrelsen af og formålet med understøttelsen. Bestyrelsens afgørelser er i disse henseender endelig. Vedkommende person skal på den tid, uddelingen finder sted, have fast bopæl i Danmark, herunder Grønland, eller Island. Dog skal bestyrelsen kunne yde understøttelse til medlemmer af slægten, der bor i Europa uden for Danmark, og som efter bestyrelsens skøn har bevaret tilknytning til den i Danmark boende del af slægten. Portioner fra 2.000-8.000 kr. årligt, ca. 40 portioner. Der uddeles ca. 200.000 kr. Ansøgningsskema rekvireres hos bestyrelsesformand Lauritz Hvidt, Rosengården 104, 4990 Sakskøbing, tlf.: 54 70 72 34 eller hos godsforvalter Bo Jung.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar