CDA’s Jubilæumsfond

CDA´s Jubilæumsfond

Fondens formål er at yde økonomisk bistand til personer i tilfælde af uforskyldt
økonomisk nød. Gaver eller lån fra Fonden ydes til nuværende medlemmer fortrinsvis tidligere medlemmer af CDA, disses efterlevende ægtefæller/samlevere
og/eller børn, men kan i øvrigt ske til alle værdige ansøgere med dansk statsborgerskab.
Yderligere oplysninger: Assurandør-relaterede ansøgere foretrækkes. Fondens beholdning er af begrænset størrelse, hvorfor legatportionerne typisk er på små beløb.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar