Center for Kultur og Udvikling – CKU

Center for Kultur og Udvikling - CKU

CKU yder støtte til kulturelt samarbejde mellem Danmark og udviklingslandene. Danske organisationer, foreninger, institutioner og enkeltpersoner kan søge om støtte til gennemførelse af kulturudvekslingsprojekter med de fattigste udviklingslande. Formålet med projektstøtten er, at 1)Den danske offentlighed præsenteres for nyskabende kunst og kultur fra udviklingslande med henblik på at fremme kulturel forståelse, dialog og tolerance. Der sikres en geografisk, genremæssig og aktørmæssig spredning 2)Præsentation af dansk kunst og kultur indgår i rammer, der stimulerer gensidig inspiration og erfaringsudveksling mellem kunstnere/medvirkende fra Danmark og udviklingslande mhp. at fremme kulturel forståelse, dialog og tolerance. Ansøgningsfrist 3 gange om året. Se yderligere støttekriterier og ansøgningsskema på hjemmeside.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar