Centralbestyrerinde Martha Petersen og tømrermester Marius Petersens Legat

Centralbestyrerinde Martha Petersen og tømrermester Marius Petersens Legat

Støtte til forældre med hjemmeboende udviklingshæmmede børn og som har bopæl i Århus Kommune. Legatet opslås af LEV, Århus Amtskreds.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar