Charlotte Smidts Fond til Hjælp for Dyr

Charlotte Smidts Fond til Hjælp for Dyr

Økonomisk støtte til dyreværns- og dyrehjælpsarbejde.
Yderligere oplysninger: Ovennævnte formål gælder hus- og kæledyr i de 4 falsterske kommuner. Der kan endvidere ydes støtte til beskyttelse og bevaring af fritlevende dyrearter i Storstrøms Amt. Støtte ydes fortrinsvis til foreninger, aktivgrupper, institutioner og lignende.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar