Chefredaktør L. Schiøttz-Christensen og hustru, fru Thora Schiøttz-Christensen, født Krabbe’s familielegat

Chefredaktør L. Schiøttz-Christensen og hustru, fru Thora Schiøttz-Christensen, født Krabbe´s familielegat

Til efterkommere efter guldsmed P. C. Christensen og hustru Hanne, født Schiøttz, og efter fuldmægtig, cand. jur. Ludvig Krabbe og hustru Anna, født Herskind. Legatet skal anvendes til studiehjælp eller rejser i udlandet til børn efter afdøde eller deres børn. Til hjælp i tilfælde af sygdom, sygehusophold eller rekreationsophold. Endvidere til enker, der nedstammer fra ovennævnte personer eller enkers børn til uddannelse indtil disses 21. år. Legatet annonceres i Nordjyske Stiftstidende.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar