Chefredaktør L. Schiøttz-Christensen og hustru fru Thora Schiøttz-Christensen, født Krabbe’s Mindelegat

Chefredaktør L. Schiøttz-Christensen og hustru fru Thora Schiøttz-Christensen, født Krabbe´s Mindelegat

For journalister, funktionærer og arbejdere, deres børn og enker. Journalister, funktionærer og arbejdere skal have været tilknyttet Nordjyske Stiftstidende med dertil hørende virksomheder. Legatet skal anvendes til følgende formål: Studium eller rejser der kan antages at have interesse for virksomheden. Studieophold i Danmark eller udlandet. På tidspunktet for ansøgningen må vedkommende være i virksomhedens tjeneste og have været det i mindst tre år. Hjælp en gang for alle til enker efter journalister, funktionærer og arbejdere, der var beskæftiget i legatstifternes virksomheder ved deres død. Studiehjælp til børn af journalister, funktionærer og arbejdere, der ved deres død var ansat i virksomhederne. Legatet annonceres i Nordjyske Stiftstidende. Legatet kan uddeles flere år i træk efter fornyet ansøgning.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar