Chr. Kabels mindefond

Chr. Kabels mindefond

Legater kan søges til: 1. Studieophold ved landets højere læreanstalter - universitet, handelshøjskole etc. Dokumentation for optagelse/påbegyndt studie forventes vedlagt af ansøgeren. Kan ansøges af personer med bopæl i eller med tilknytning til de tidligere Ringkøbing og Holmsland Kommuner. Tilknytning til den tidligere Ringkøbing Kommune eller den tidligere Holmsland Kommune skal uddybes med forældres bopæl, ansøgers skolegang og evt. anden tilknytning til områderne. Cpr.nr. skal oplyses. 2. Kulturelle engagementer i Ringkøbing by. Studielegatet kan kun søges én gang.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar