Christen Møller Sørensens og hustru Marie Christine Sørensens Fond samt Fru Sophie Frederikke Lerchel, født Johansens Familielegat

Christen Møller Sørensens og hustru Marie Christine Sørensens Fond samt Fru Sophie Frederikke Lerchel, født Johansens Familielegat

Støtte til a) personer over 50 år bosiddende i legatstifternes hjemstedskommuner
(Grundfør-Spørring eller Thrige-Ølsted) b) ingeniør, cand. polyt. Georg Jacob Lerche og hustrus slægt c) visse nærmere angivne foreninger eller institutioner d) længerevarende uddannelser (ikke rejser eller i udlandet).
Yderligere oplysninger: Slægtninge af Christen Møller Sørensen og hustru har fortrinsret for tildeling af støtte under punkterne a) og d).

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar