Christen Møller Sørensens og Hustru Marie Christine Sørensens Fond

Christen Møller Sørensens og Hustru Marie Christine Sørensens Fond

Til værdige og trængende personer, som er fyldt 50 år, der bor i en af legatstifterindens og hendes ægtefælles hjemstedskommuner: den tidligere Grundfør-Spørring kommune eller den tidligere Trige-Ølsted kommune. Hjælp for unge mænd eller kvinder til studier ved højere læreanstalter. Legatet kan ikke søges til kortvarige højskoleophold, til rejser til eksotiske lande eller til studieophold i udlandet. Foreninger eller institutioner, der har til formål at bekæmpe sygdomme. Seneste årsopgørelse samt bankkontonummer bedes vedlagt ansøgning. Kan kun søges i oktober måned.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar