Christian Fischers Stiftelse

Christian Fischers Stiftelse

Ejer Grønbæk Hospital. Yde pengehjælp til fattige i 6 sogne i Silkeborg Stift. Yde pengehjælp til trængende familiemedlemmer, der studerer, lærlinge. Ejer gravkapellet i Linå Kirke. Udover hjælpen til fattige i 6 sogne i Silkeborg stift er der tale om en ren familiefond. Støtten til værdigt trængende kan ikke søges, men uddeles af sognepræsterne. Kan kun søges af familien.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar