Christian Nielsens Fond

Christian Nielsens Fond

Det er fondens formål ifølge fondens fundats at medvirke til, at Christian Nielsens virksomheder fortsat kan drives på en sådan måde, at de virker til gavn for dansk industri. Derudover kan fonden yde støtte til dansk teknologisk og industriel udvikling især ved: A) At yde støtte til opfindere eller fabrikanter til udnyttelse af opfindelser eller andre tekniske fremskridt af betydning for dansk industri. B) At yde støtte til forskning inden for dansk industri, land- og skovbrug samt fiskeri, når forskningen har industrielt sigte. Fonden yder normalt ikke støtte til generelle sociale formål eller støtte til studie- og kongresrejser. Såvel enkeltpersoner, selskaber under stiftelse som allerede etablerede virksomheder kan efter ansøgning komme i betragtning. Støtten kan omfatte såvel finansering af start- og udviklingsomkostninger til projekter, der tilsigter igangsætning af nye produkter, som udvikling og forbedring af bestående produkter. Fondens støtte vil i overvejende grad blive ydet som lån på lempelige vilkår, som tilskud eller som kapitalindskud. Vilkårene vil blive aftalt for hvert enkelt projekt.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar