Christian og Ottilia Brorsons Rejselegat for Yngre Videnskabsmænd og -kvinder

Christian og Ottilia Brorsons Rejselegat for Yngre Videnskabsmænd og -kvinder

Legatet yder bidrag til studierejser med videnskabeligt formål i udlandet (ikke kongresrejser, el. lign.) Ansøgeren skal have bestået afsluttende eksamen - over bachelorniveau - og må sandsynliggøre videnskabelige kvalifikationer med relevante anbefalinger. Ansøgningen skal indeholde oplysninger om ansøgerens kvalifikationer, rejsens formål, bestemmelsessted, varighed, budget, det ansøgte beløbs størrelse og udbetalingstidspunktet.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar