Christiana Friederica Stiftelsen

Christiana Friederica Stiftelsen

At yde hjælp til og under sygdomsbehandling samt til rekonvalescentophold i ind- og udland. Støtte til proteser og andre tekniske hjælpemidler. Endvidere kan der ydes begravelseshjælp. Berettiget til hjælp er personer, der ved hjælpens ydelse er bosat inden for Christiansfeld, Haderslev, Vojens, Rødding, Gram og Nr. Rangstrup kommuner.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar