Christiansmindefonden

Christiansmindefonden

At yde bidrag til fremme af hjemmeværnsformål inden for Hjemmeværnsregion VI/Hjemmeværnscenter VI´ s område.
Yderligere oplysninger: I særlige tilfælde kan fonden bevillige midler til præmier i konkurrencer og eventuelt tilskud til vedligeholdelse af hjemmeværnsgårde eller lokaler benyttet
af hjemmeværnet. Fondens bestyrelse træffer efter skøn inden for det forannævnte
formål bestemmelse om uddeling af midler, herunder om midler skal stilles til rådighed som gave eller lån, eventuelt på lempelige vilkår.
Fonden indkalder ansøgninger hvert år i begyndelsen af året. Ansøgningsskema afkræves.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar