C.H.S. Aarups Mindelegat

C.H.S. Aarups Mindelegat

Legat til tidligere gymnasie og HF-studenter fra Sønderborg gymnasium og HF-kursus, som har studeret i mindst 2 år ved en højere læreanstalt, opnået gode
resultater og som ønsker at bruge en legatportion til et studieophold i udlandet.
Yderligere oplysninger: Lav en beskrivelse om uddannelse - rejseforløb og økonomiske forhold. Medsend dokumentation for studentereksamen samt opnåede karakterer på højere læreanstalt. Mangelfulde ansøgninger eller mangelfuld dokumentation vil ikke komme i betragtning.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar