Ciba Danmarks Foradil Rejselegat inden for Lungemedicin

Ciba Danmarks Foradil Rejselegat inden for Lungemedicin

Støtte til studierejser for medlemmer af Dansk Lungemedicinsk Selskab.
Yderligere oplysninger: Ansøgningerne skal indeholde oplysninger om rejsens formål, begrundelsen for denne, samt ansøgerens baggrund og erfaringer. Der ønskes endvidere i ansøgningen anført en oversigt over de anslåede udgifter samt tidspunkt for rejsen.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar