Ciba Danmarks Rejselegat for videreuddannelse i Epilepsi

Ciba Danmarks Rejselegat for videreuddannelse i Epilepsi

Støtte til danske epileptologers deltagelse i studierejser, kongresser, møder og
efteruddannelseskurser.
Yderligere oplysninger: Ansøgning i 7 eksemplarer. Ansøgningen skal indeholde oplysninger om rejsens formål samt ansøgerens baggrund og erfaringer, der begrunder dette formål. Læger, der er medlem af Dansk Epilepsi Selskab vil få præference.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar