Civiløkonomers Fond

Civiløkonomers Fond

At yde økonomisk støtte til
1)samling af danske civiløkonomer til varetagelse af deres faglige, økonomiske og sociale interesser 2)hævdelse af den erhvervsøkonomiske uddannelses og forsknings betydning for samfundet 3)vedligeholdelse og udbygning af medlemmernes faglige uddannelse. 4)samarbejde med organisationer og institutioner i spørgsmål, der har betydning for civiløkonomer.
Yderligere oplysninger: Af fondens afkast reserveres 40 % til følgende formål
1)videre studier her i landet. 2)rejser og ophold i udlandet i uddannelsesøjemed. 3)udgivelse af videnskabelige arbejder af dimittender med regnskabsvæsen som speciale fra en dansk handelshøjskole.
Disse midler kan kun uddeles til ansøgere der opfylder mindst en af følgende betingelser
1)være studerende ved det erhvervsøkonomiske kandidatstudium med revision eller regnskabsvæsen som speciale 2)være studerende ved en handelshøjskoles diplomstudium i regnskabsvæsen 3)have bestået eksamen fra et af de nævnte studier.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar