Clara Lachmanns Fond

Clara Lachmanns Fond

Kulturfond til fremme af skandinavisk samfølelse. Der kan søges støtte til 1) ekskursioner, kursusvirksomhed, studierejser (grupper), 2) deltagelse i kongresser, møder og symposier, 3) arrangering af kongresser, møder og symposier og 4) Øvrigt, som kan fremme skandinavisk samfølelse gennem udgivelse af publikationer i henhold til formålsparagraffen.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar