Claus Sørensens Fond

Claus Sørensens Fond

Formålet er at lade indtægterne tilflyde slægten og sådanne almene formål, som fondsstifteren i særlig grad sympatiserer med. Fonden støtter kun formål i Esbjerg.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar