Codan Koncernens Medarbejderfond

Codan Koncernens Medarbejderfond

At støtte: A) uddannelse, herunder kurser og kongresser inden for forsikringsvirksomhed, og understøttelse af nuværende eller forhenværende medarbejdere i forsikringskoncerner, fortrinsvis inden for Codan Koncernen, disses medarbejderes efterladte ægtefæller, herunder fraskilt ægtefælle, eller efterladte børn under 24 år, herunder stedbørn. Ansøgningsfrist: 1. marts og 1. september. B) Personaleunderstøttelser, jubilæumsgaver, rejselegater, tilskud til sommerferier og lignende, supplering af pensioner, fortrinsvis til ældre, hvis pension ikke findes rimelig i forhold til deres indtægt i de seneste år, fortrinsvis inden for Codan Koncernen.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar